Historia zmian strony "Przesłanki uzasadniające przyznawanie świadczeń"

  1. Tytuł: Przesłanki uzasadniające przyznawanie świadczeń

    Obowiązywała od 2020-06-11 13:42:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Tomasz Jarmocik

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.