ul. Supraślska 21
16-010 Wasilków
sekretariat@mops.wasilkow.pl


Telefony:

Kierownik Anna Trochim - Sidorkiewicz - tel./fax 85 7-185-157
Pomoc społeczna - tel. 85 7-185-257
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny - tel. 85 7-185-173