Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program PO PŻ (FEAD) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu FEAD jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ (FEAD) kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie bądź rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, które nie mogą przekroczyć odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1402,00 zł, w przypadku rodziny - kwoty 1056,00 zł na osobę w rodzinie).
Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny skierowane przez ośrodek pomocy społecznej.
Pomoc w postaci artykułów spożywczych udzielana jest nieodpłatnie.
Proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących realizują organizacje pozarządowe.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie współpracuje z podmiotami realizującymi (w ramach Program FEAD) dystrybucję żywności na terenie Białegostoku.
W celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje partnerskie należy zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Tomasz Jarmocik

Modyfikujący: Tomasz Jarmocik

Data modyfikacji: 2020-06-11

Opublikował: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 2020-06-11

Rejestr zmian