Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Założeniem  programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest pomoc w szczególności: dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym. Program w zakresie dożywiania został przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (MP .z 2018r. poz.1007). Rada Miejska w Wasilkowie podjęła Uchwałę Nr III/40/18 z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Przyznanie posiłku w ramach programu warunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego wynoszącego dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł oraz okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 150% umożliwia objęcie pomocą w w.w formie osób samotnie gospodarujących posiadających  dochód netto do kwoty 1051,50 zł, zaś na osobę w rodzinie posiadających dochód netto na osobę do kwoty 792 zł.  

Osoby dorosłe otrzymują posiłek na wynos z Bistro w Cisach Ryszard Pabian Wasilków ul. Nadawki 1AU3, natomiast dzieci i młodzież w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żyłkowska

Data wytworzenia: 2020-06-08

Wprowadzający: Tomasz Jarmocik

Modyfikujący: Tomasz Jarmocik

Data modyfikacji: 2020-06-11

Opublikował: Tomasz Jarmocik

Data publikacji: 2020-06-11

Rejestr zmian